Nyilvántartásba vételi szám: E-001308/2015

Panaszkezelés

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: ALFA KAPOS KÉPZŐ KÖZPONT KFT. 7400. Kaposvár, 48-as ifjúság útja 7., telefax: 06/82/510-408, e-mail: info@alfakapos.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát, vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

"A kézápoló és műkörömépítő, ill. a lábápoló csomag annak kifizetése és átvétele után az a képzésben részt vevő tulajdonába kerül, így ennek értéke nem képezi a visszatérítési összeg részét. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét."

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat-minta letöltése

 

Illetékes hatóságok

1. SOMOGY MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
7400 Kaposvár, SKIK Székház, Anna u. 6. I. emelet 106.
Tel.: 82/501-026, fax: 82/501-046, e-mail: skik@skik.hu

2. KAPOSVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG - POLGÁRI ÜGYSZAK
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/a
Tel.: 82/528-060, fax: 82/528-064, e-mail: birosag_kaposvar@kaposvar.birosag.hu

3. KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 116.
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
Tel.: 82/528-228, fax: 82/528-225, e-mail: birosag@kaposvarit.birosag.hu