Nyilvántartásba vételi szám: E-001308/2015

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ-s tanfolyam

/static/images/3/courses/Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ-s tanfolyam-84.jpg

OKJ-s szám: 54 140 02
Nyilvántartásba vételi szám: E-001308/2015/A035

 

Ismerkedjen meg a pedagógiai- és családsegítő munkatárs képzéssel és a szakmára jellemző feladatkörrel!

A képzésünket sikeresen teljesítő hallgató, a pedagógiai asszisztensi feladatkörében átveszi, átadja a diákot a szülőtől, gondozótól, a pedagógussal közreműködve tájékoztatja a szülőt a tanulóval aznap történt eseményekről. Részt vesz a szülői értekezleteken, szükség esetén a családlátogatásokon, a munkaközösségi egyeztetéseken. Rendezvényszervezési feladatokban segédkezik, felügyeli a rábízott tanulókat és vigyáz testi épségükre. Felismeri az elsősegélynyújtást és/vagy orvosi segítséget igénylő helyzeteket. Jelzi az intézkedés szükségességét. Ügyeleti feladatot lát el a tanítási órákat megelőzően, szünetekben és a napközis foglalkozások befejeztével. Tevékenyen részt vesz a tanuló környezeti, személyi higiénés, étkezési öltözködési szokásainak kialakításában. Ügyel a tanulók által használt helyiségek tisztaságára és rendeltetésszerű használatára. Együttműködik egyes diákok nevelésekor a gyógypedagógussal.

 

A szakmai képzettség birtokában az alábbi pozíció(k)ban helyezkedhet el:

- Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában

Válasszon várost, majd küldje el érdeklődését/jelentkezését, hogy mielőbb részt vehessen képzésünkön.

 

A szakmacsoporthoz kapcsolódóan kínálatunkban az alábbi képzések állnak rendelkezésére:

Gyógypedagógiai segítő munkatárs
- Óvodai dajka
- Sportoktató